ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Wykaz odbytych szkoleń
LpTytuł szkolenia:Data szkolenia:Miejsce szkolenia:Potwierdzenie:
13Transfer wiedzy i technologii szans? na gospodarczy rozw?j Polski [40 godz.]05.03- 9.04.2011Katolicki Uniwersytet Lubelski i Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w LublinieDyplom
14Obr?bka skrawaniem w teorii i praktyce [12 godz.]20- 21.04.2011Centrum Techniczne SECO Tools Poland w WarszawieDyplom
15Seminarium dla przemys?u: Roboty przemys?owe [5 godz.]11.05.2011Trademedia International, WarszawaDyplom
16Programowanie obrabiarek CNC- kurs zaawansowany (Sinumerik i Heidenhain) [100 godz.]22.05.2011- 03.07.2011Centrum Transferu Technologii Politechniki RzeszowskiejDyplom
17Ochrona w?asno?ci intelektualnej i przemys?owej [5 godz.]26.05.2011Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjno?ci i Transferu Technologii Horyzonty w RzeszowieDyplom
18Funkcjonalno??, programowanie i parametryzacja robot?w przemys?owych Mitsubishi Electric [8 godz.]30.06.2011Mitsubishi Electric Europe B.V.- Oddzia? w Polsce (Balice ko?o Krakowa)Dyplom
19Programowanie i obs?uga tokarek Mazak29.08- 02.09.2011Metal Team Sp. z o.o., Wanaty k/Cz?stochowyDyplom
20Nowe narz?dzia SECO: frezy Minimaster Plus, systemy toczenia wielokierunkowego MDT [12 godz.]14-15.09.2011Centrum Techniczne SECO TOOLS POLAND w Warszawie-
21Rozwi?zania IT dla nowoczesnej produkcji [5 godz.]22.09.2011Trademedia International, WarszawaDyplom
22Oprzyrz?dowanie technologiczne do obrabiarek produkowanych przez FPiU Bison-Bial w Bia?ymstoku oraz Z.M. Kolno w Kolnie [4 godz.]22.11.2011Wydzia? Zamiejscowy Prawa i nauk o Gospodarce KUL w Stalowej WoliDyplom
23Obr?bka i wykonywanie otwor?w [12 godz.]23-24.11.2011Centrum Techniczne SECO TOOLS POLAND w Warszawie-
24Lean Manufacturing [24 godz.]28.11-30.11.2011LUQAM Quality Service Group w KrakowieDyplom


Szkoleń( 51 ) 1 2 3 4 5

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.