ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Wykaz odbytych szkoleń
LpTytuł szkolenia:Data szkolenia:Miejsce szkolenia:Potwierdzenie:
25"Metoda 5S" ? szkolenie w zak?adzie produkcyjnym [ 8 godz.]1.12.2011LUQAM Quality Service Group w KrakowieDyplom
26Analiza FMEA [8 godz.]29.02.2012LUQAM Quality Service Group w KrakowieDyplom
27Seminarium dla przemys?u: "Robotyzacja linii produkcyjnych" [5 godz.]16.05.2012Trademedia International, Krak?wDyplom
28Warsztaty dotycz?ce r?cznych narz?dzi pomiarowych Mahr (analogowych i cyfrowych) [4 godz.]04.06.2012warsztaty odby?y si? na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli,Dyplom
29Szkolenie z obs?ugi oraz u?ytkowania aplikacji do generowania i pobierania modeli 2D- 3D produkt?w marki KIPP [4 godz.]05.06.2012szkolenie odby?o si? na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej WoliDyplom
30Robotyka w pe?nej opcji [8 godz.]27.06.2012Mitsubishi Electric w Balicach k/Krakowa-
31VSM- Mapowanie Strumienia Warto?ci [8 godz.]06.07.2012LUQAM Quality Service Group w KrakowieDyplom
32Kurs "Programista aplikacji www" [100 godz.]06.08- 31.08.2012Edusequence (Aplikacje Internetowe)- WarszawaDyplom
33Seminarium "Tw?j sukces w wierceniu...." (Sandvik- Coromant) [5 godz.]13.11.2012Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli-
34Seminarium "Imachining- innowacyjne podej?cie do obr?bki CNC" [5 godz.]14.11.2012Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli-
35Statystyczne Sterowanie Procesami (SPC) i Analiza Systemu Pomiarowego (MSA) [16 godz.]29-30.11.2012LUQAM Quality Service Group w KrakowieDyplom
36Warsztaty programowania w systemie SCADA/HMI Promotic [6 godz.]3.12.2012Warsztaty odby?y si? na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej WoliDyplom


Szkoleń( 51 ) 1 2 3 4 5

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.