ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Wykaz odbytych szkoleń
LpTytuł szkolenia:Data szkolenia:Miejsce szkolenia:Potwierdzenie:
37"Szkolenie z obsługi oraz użytkowania aplikacji do generowania i pobierania modeli 2D- 3D produktów marki KIPP"- ciąg dalszy [4 godz.]08.01.2013szkolenie odbyło się na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli-
39Zastosowanie zaawansowanych optycznych technik pomiarowych 3D w przemyśle odlewniczym, kuźniczym i obróbczym [5 godz.]13.02.2013Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli-
40"Promocja nauki w Internecie". Cykl "Szkoła Promocji Nauki. Zostań rzecznikiem własnych osiągnięć!" [5 godz.]06.03.2013Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)Certyfikat
41"Kontakty z mediami". Cykl " Szkoła Promocji Nauki. Komunikująca się nauka" [5 godz.]10.04.2013Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Centrum Inn owacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)Certyfikat
43Fotografia krajoznawcza05.10.2013r.Sekcja Fotografii Krajoznawczej przy Kole Terenowym nr 32 PTTK w Rzeszowie-
45Seminarium z programowania sterowników kompaktowych FX3 firmy Mitsubishi16.12.2013r.Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP w Stalowej Woli-
47KONFERENCJA „Nauka i biznes w Stalowej Woli” zorganizowana w ramach projektu „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”14.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli-
49Finansowanie projektów B+R. Szkolenie zrealizowane było w ramach projektu „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”24-25.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
50Ochrona własności intelektualnej. Szkolenie zrealizowane było w ramach projektu: „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”26.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
51Komercjalizacja wyników badań. Szkolenie zrealizowane było w ramach projektu: „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”27.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
52Praktyczne aspekty współpracy nauki z biznesem. Szkolenie zrealizowane było w ramach projektu: „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”28.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
53Wyjazd studyjny do Niemiec zorganizowanego przez Urząd Miasta w Stalowej Woli w ramach projektu p.n.: "Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli"19-22.05.2014r.Oedheim, Heilbronn, Neckarsulm, Lampoldshausen, Drezno, Bad Wimpfen Zaświadczenie


Szkoleń( 51 ) 1 2 3 4 5

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.