ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Wykaz odbytych szkoleń
LpTytuł szkolenia:Data szkolenia:Miejsce szkolenia:Potwierdzenie:
37"Szkolenie z obs?ugi oraz u?ytkowania aplikacji do generowania i pobierania modeli 2D- 3D produkt?w marki KIPP"- ci?g dalszy [4 godz.]08.01.2013szkolenie odby?o si? na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli-
39Zastosowanie zaawansowanych optycznych technik pomiarowych 3D w przemy?le odlewniczym, ku?niczym i obr?bczym [5 godz.]13.02.2013Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli-
40"Promocja nauki w Internecie". Cykl "Szko?a Promocji Nauki. Zosta? rzecznikiem w?asnych osi?gni??!" [5 godz.]06.03.2013Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie- Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)Certyfikat
41"Kontakty z mediami". Cykl " Szko?a Promocji Nauki. Komunikuj?ca si? nauka" [5 godz.]10.04.2013Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie- Centrum Inn owacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)Certyfikat
43Fotografia krajoznawcza05.10.2013r.Sekcja Fotografii Krajoznawczej przy Kole Terenowym nr 32 PTTK w Rzeszowie-
45Seminarium z programowania sterownik?w kompaktowych FX3 firmy Mitsubishi16.12.2013r.Zak?ad Elektroniki i Automatyki CHIP w Stalowej Woli-
47KONFERENCJA ?Nauka i biznes w Stalowej Woli? zorganizowana w ramach projektu ?Transfer wiedzy w zakresie wsp??pracy nauki z biznesem od podmiot?w niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli?14.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli-
49Finansowanie projekt?w B+R. Szkolenie zrealizowane by?o w ramach projektu ?Transfer wiedzy w zakresie wsp??pracy nauki z biznesem od podmiot?w niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli?24-25.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
50Ochrona w?asno?ci intelektualnej. Szkolenie zrealizowane by?o w ramach projektu: ?Transfer wiedzy w zakresie wsp??pracy nauki z biznesem od podmiot?w niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli?26.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
51Komercjalizacja wynik?w bada?. Szkolenie zrealizowane by?o w ramach projektu: ?Transfer wiedzy w zakresie wsp??pracy nauki z biznesem od podmiot?w niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli?27.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
52Praktyczne aspekty wsp??pracy nauki z biznesem. Szkolenie zrealizowane by?o w ramach projektu: ?Transfer wiedzy w zakresie wsp??pracy nauki z biznesem od podmiot?w niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli?28.03.2014r.Inkubator Technologiczny w Stalowej WoliDyplom
53Wyjazd studyjny do Niemiec zorganizowanego przez Urz?d Miasta w Stalowej Woli w ramach projektu p.n.: "Transfer wiedzy w zakresie wsp??pracy nauki z biznesem od podmiot?w niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli"19-22.05.2014r.Oedheim, Heilbronn, Neckarsulm, Lampoldshausen, Drezno, Bad Wimpfen Za?wiadczenie


Szkoleń( 51 ) 1 2 3 4 5

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.