ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Wykaz odbytych szkoleń
LpTytuł szkolenia:Data szkolenia:Miejsce szkolenia:Potwierdzenie:
54Warsztaty dla ojc?w: ,,7 sekret?w efektywnego ojcostwa" [16 godz.]06- 07.06.2014r.Inicjatywa Tato.Net (Klasztor w Rozwadowie/Stalowej Woli)Za?wiadczenie
55"Jak by? rodzicem samotnie lub z daleka wychowuj?cym dziecko"- warsztaty psychoedukacyjne [16 godz.]29- 30.11.2014rStalowowolski O?rodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej i Wydzia? Edukacji i Zdrowia Urz?du Miasta Stalowa WolaDyplom
56"Szko?a dla rodzic?w i wychowawc?w" Szkolenie w zakresie umiej?tno?ci wychowawczych [40 godz.]pa?dziernik- grudzie? 2014r.Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" w Nisku i Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie.Za?wiadczenie


Szkoleń( 51 ) 1 2 3 4 5

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.