ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
1
Kurs programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC w systemie MTS (CAD/CAM) [40 godz.]
16-19.07.2010
Małopolskie Centrum Edukacji "Eureka" w Tarnowie
dyplom
Plan szkolenia
1. Układy współrzędnych XZ, XYZ, punkty odniesienia. (1 godzina)
2. Wymiarowanie absolutne G90 i wymiarowanie przyrostowe G9I, geometria narzędzia. (1 godzina)
3. Budowa bloku w programie NC, funkcje modalne. (1 godzina)
4. Przedstawienie i zastosowanie adres?w. (1 godzina)
5. Włączenie i wyłączenie obrotów wrzeciona, włączenie i wyłączenie chłodziwa, zatrzymanie/zakończenie programu.
(1 godzina)
6. Posuw F, stała prędkość skrawania G96, ograniczanie prędkości skrawania G92/G50. (1 godzina)
7. Wymiana narzędzia. (1 godzina)
8. Interpolacja prostoliniowa z szybkom przesuwem G00/G0. (1 godzina)
9. Interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01/G1. (1 godzina)
10. Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G02/G2. (1 godzina)
11. Interpolacja przeciwna do ruchów wskazówek zegara G03/G3. (1 godzina)
12. Planowanie zgrubne G76 i toczenie zgrubne wzdłużne G75. (1 godzina)
13. Programowanie naddatków na obróbkę wykończającą.G57. (1 godzina)
14. Kompensacja promienia narzędzia na prawo od konturu G42 oraz na lewo od konturu G41; odwołanie kompensacji
G40 (1 godzina)
15. Ustalanie punktu zerowego G54. (1 godzina)
16. Odwoływanie stałej prędkości skrawania G97. (1 godzina)
17. Cykl wzdłużnego toczenia dowolnego konturu G81 oraz planowania dowolnego konturu G82. (4 godziny)
18. Cykl toczenia rowka G86. (1 godzina)
19. Cykl wiercenia głębokich otworów G84. (1 godzina)
20. Cykl nacinania gwintu G33. (1 godzina)
21. Kopiowanie części programu oraz powtarzanie części programu G23. (1 godzina)
22. Programowanie ciągów konturowych wielopunktowych. (1 godzina)
23. Ćwiczenia w pisaniu programów na tokarki. (1 godzina)
24. Interpolacja prostoliniowa z szybkom przesuwem G00/G0, interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01/G1.
1 godzina)
25. Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G02/G2, interpolacja przeciwna do ruchów wskazówek
zegara G03/G3. (1 godzina)
26. Wymiana narzędzia M06/M6. (1 godzina)
27. Programowanie frezowania kieszeni prostokątnej G87 i okr?g?ej G88 i programowanie czopa G89. (1 godzina)
28. Kompensacja promienia narzędzia na prawo od konturu G42 oraz na lewo od konturu G41 i odwołanie kompensacji
G40. (1 godzina)
29. Ustalanie punktu zerowego G54. (1 godzina)
30. Programowanie współrzędnych biegunowych dla elementów frezowanych. (1 godzina)
31. Przesunięcie układu współrzędnych G59. (1 godzina)
32. Cykl wiercenia głębokich otworów. (1 godzina)
33. Wywoływanie cyklu wiercenia na prostej i na okr?gu. (1 godzina)
34. Ćwiczenia w pisaniu programów na frezarkę. (1 godzina)
35. Symulacja i optymalizacja programów NC. (1 godzina)
36. Automatyczne tworzenie planów obróbki i karty przygotowawczej. (1 godzina)
37. Przetwarzanie maszynowe programów dla przykładowych sterowań obrabiarek CNC. (1 godzina)
38. Samodzielne opracowanie programu dla detalu toczonego/frezowanego. (1 godzina)

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.