ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
10
Autocad Inventor 2011- podstawowy [24 godz.]
07-09.02.2011
MAT w Krakowie
dyplom
Plan szkolenia
1. Wprowadzenie:
a) obsługa interfejsu,
b) rozpoczęcie nowego pliku,
c) paski narzędzi,
d) menu kontekstowe,
e) ustawienia opcji aplikacji i dokumentu,
f) otwieranie istniejących plików,
g) iProperties,
h) własne karty okna dialogowego NOWY /Template/,
i) tworzenie własnych szablonów.

2) Używanie projektów:
a) omówienie poszczególnych pozycji,
b) definiowanie położenia plików z bibliotek.

3) Tworzenie części:
a) filozofia tworzenia części a Autodesk Inventor,
b) szkicowanie 2D (omówienie poleceń i narzędzi wykorzystywanych w trybie szkicowania),
c) szkicowanie 3D,
d) udostępnianie szkiców,
e) modelowanie (omówienie narzędzi do modelowania),
f) wykorzystanie płaszczyzn konstrukcyjnych,
g) wykorzystanie rysunków DWG do tworzenia części 3D.

4) Tworzenie konstrukcji blachowych:
a) tworzenie styli konstrukcji blachowych,
b) tworzenie powierzchni konstrukcji blachowych,
c) kołnierze,
d) wycięcie materiału,
e) tworzenie odsuniętych powierzchni,
f) zagięcia i narożniki,
g) otwory,
h) wzór płaski.

5) Tworzenie zespołów:
a) wstawianie komponentów do zespołu z bibliotek,
b) wiązania,
c) analiza kolizji,
d) analiza stopni swobody,
e) zmiana koloru komponentów,
f) włączanie/wyłączanie wiązań,
g) sterowanie wiązaniami,
h) zestawy kontaktowe,
i) edycja komponentów zespołu,
j) tworzenie widoków,
k) tworzenie poziomów szczegółu,
l) obsługa błędów projektu,
m) tworzenie części w zespole.

6) Generatory:
a) generator połączenia śrubowego,
b) generator ram.

7) Tworzenie prezentacji:
a) tworzenie widoków prezentacji,
b) rozsuwanie komponentów,
c) dodawanie torów montażu,
d) edycja rozsunięcia i torów montażu,
e) sterowanie widokami prezentacji,
f) tworzenie animowanych prezentacji,
g) dokumentacja płaska.

8) Tworzenie dokumentacji płaskiej:
a) umieszczanie widoków (przypomnienie z punktów wcześniejszych),
b) wykonanie elementów rysunku (rzuty, przekroje, wyrwania, przerwania, itd.),
c) użycie wymiarów modelu,
d) lista części,
e) numeracja pozycji,
f) elementy panelu opisu rysunku.

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.