ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
10
Autocad Inventor 2011- podstawowy [24 godz.]
07-09.02.2011
MAT w Krakowie
dyplom
Plan szkolenia
1. Wprowadzenie:
a) obs?uga interfejsu,
b) rozpocz?cie nowego pliku,
c) paski narz?dzi,
d) menu kontekstowe,
e) ustawienia opcji aplikacji i dokumentu,
f) otwieranie istniej?cych plik?w,
g) iProperties,
h) w?asne karty okna dialogowego NOWY /Template/,
i) tworzenie w?asnych szablon?w.

2) U?ywanie projekt?w:
a) om?wienie poszczeg?lnych pozycji,
b) definiowanie po?o?enia plik?w z bibliotek.

3) Tworzenie cz??ci:
a) filozofia tworzenia cz??ci a Autodesk Inventor,
b) szkicowanie 2D (om?wienie polece? i narz?dzi wykorzystywanych w trybie szkicowania),
c) szkicowanie 3D,
d) udost?pnianie szkic?w,
e) modelowanie (om?wienie narz?dzi do modelowania),
f) wykorzystanie p?aszczyzn konstrukcyjnych,
g) wykorzystanie rysunk?w DWG do tworzenia cz??ci 3D.

4) Tworzenie konstrukcji blachowych:
a) tworzenie styli konstrukcji blachowych,
b) tworzenie powierzchni konstrukcji blachowych,
c) ko?nierze,
d) wyci?cie materia?u,
e) tworzenie odsuni?tych powierzchni,
f) zagi?cia i naro?niki,
g) otwory,
h) wz?r p?aski.

5) Tworzenie zespo??w:
a) wstawianie komponent?w do zespo?u z bibliotek,
b) wi?zania,
c) analiza kolizji,
d) analiza stopni swobody,
e) zmiana koloru komponent?w,
f) w??czanie/wy??czanie wi?za?,
g) sterowanie wi?zaniami,
h) zestawy kontaktowe,
i) edycja komponent?w zespo?u,
j) tworzenie widok?w,
k) tworzenie poziom?w szczeg??u,
l) obs?uga b??d?w projektu,
m) tworzenie cz??ci w zespole.

6) Generatory:
a) generator po??czenia ?rubowego,
b) generator ram.

7) Tworzenie prezentacji:
a) tworzenie widok?w prezentacji,
b) rozsuwanie komponent?w,
c) dodawanie tor?w monta?u,
d) edycja rozsuni?cia i tor?w monta?u,
e) sterowanie widokami prezentacji,
f) tworzenie animowanych prezentacji,
g) dokumentacja p?aska.

8) Tworzenie dokumentacji p?askiej:
a) umieszczanie widok?w (przypomnienie z punkt?w wcze?niejszych),
b) wykonanie element?w rysunku (rzuty, przekroje, wyrwania, przerwania, itd.),
c) u?ycie wymiar?w modelu,
d) lista cz??ci,
e) numeracja pozycji,
f) elementy panelu opisu rysunku.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.