ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
11
Narz?dzia Pe?now?glikowe- Zastosowania [16 godz.]
09-10.03.2011
Sandvik w Katowicach
dyplom
Plan szkolenia
- Asortyment i zastosowania monolitycznych frez?w w?glikowych CoroMill Plura.
- Strategie obr?bki wykorzystywane we frezowaniu frezami w?glikowymi.
- Techniki obr?bki szybko?ciowej HSM (frezowanie trochoidalne i z wysokim posuwem).
- Wykorzystanie technologii HSM w obr?bce materia??w trudnoskrawalnych.
- Obr?bka wyka?czaj?ca otwor?w ? frezowanie z interpolacj? ko?ow? i spiraln?.
- Zasady programowania przy obr?bce monolitycznymi narz?dziami w?glikowymi.
- Asortyment i zastosowania wierte? w?glikowych Delta-C.
- Rozwi?zywanie problem?w przy wierceniu wiert?ami w?glikowymi.
- Oprawki i uchwyty do mocowania narz?dzi w?glikowych.
- Programy wspomagaj?ce dob?r narz?dzi w?glikowych i obliczanie parametr?w skrawania.
- Nowo?ci narz?dziowe Sandvik Coromant
- Zwiedzanie fabryki i om?wienie procesu produkcyjnego p?ytek skrawaj?cych.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.