ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
12
AutoCAD 2011 Praca w 3D [24 godz.]
01-03.04.2011
CAD- Consult Tychy (szkolenie w Krakowie)
dyplom
Plan szkolenia
1. ZASADY PRACY W 3D:
- P?aszczyzny konstrukcyjne.
- Obiekty 2D wykorzystywane w 3D.
- Tworzenie rzutni.
- Uk?ady wsp??rz?dnych.

2. PREZENTACJA WIDOKU:
- Rzuty.
- Widoki 3D.
- Orbitowanie.

3. TYPY OBIEKT?W 3D:
- Obiekty druciane.
- Powierzchnie.
- Siatki.
- Bry?y.

4. POLECENIA EDYCYJNE:
- Edycja siatek i powierzchni.
- Edycja bry?.
- Edycja zaawansowana 3D.

5. Rzuty i automatyczne obliczenia:
- 2D.
- 3D.
- Przekroje.

6. WYMIAROWANIE 3D:
- Wymiarowanie w Obszarze Modelu.
- Wymiarowanie w Obszarze Papieru.

7. DRUKOWANIE OBIEKT?W 3D:
- Obszar Modelu.
- Obszar Papieru.

8. WIZUALIZACJA:
- Czyszczenie pliku.
- Tworzenie renderingu.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.