ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
2
Programowanie i obs?uga maszyn CNC [44 godz.]
30.08- 04.09.2010
F.A.P.H.U. "Baritex" w Gorzycach (CEZ w Stalowej Woli)
dyplom
Plan szkolenia
1. BHP na obrabiarkach CNC.
2. Budowa obrabiarki CNC.
3. Dob?r warunk?w skrawania.
4. Programowanie i obs?uga CNC:
a) Podstawy programowania CNC w Sinumerik 810/840D (interpolacja liniowa i ko- ?owa, funkcje g??wne i przygotowawcze, cykle obr?bkowe - toczenie, frezowanie, wiercenie, wytaczanie, nacinanie gwintu, rozwiercanie, grawerowanie, programowa-nie parametryczne), obs?uga pulpitu steruj?cego Sinumerik 810/840D (praca w try-bach: JOG, AUTO i MDI, zarz?dzanie narz?dziami i korektorami, zarz?dzanie programami i podprogramami, sposoby obs?ugi zdarze? awaryjnych).
b)Programowanie i wykonywanie obr?bki CNC w Sinumerik 810/840D.
c)Programowanie w HEIDENHAIN iTC530.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.