ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
3
Lean Management jako nowoczesny sposób zarządzania [8 godz.]
29.09.2010
Instytut Doskonalenia Produkcji- Sosnowiec (targi)
dyplom
Plan szkolenia
1. Wprowadzenie do filozofii Lean Management
- wstęp do filozofii LM,
- LM jako podejście, nie zestaw narzędzi.

2. Techniki Lean w kontekście produkcji zespołów roboczych:
- Strumień wartości zamiast procesu wytwarzania.
- Akademia Lean.
- Lean a TPM.
- Wyniki produkcyjne po wdrożeniu.

3. Rola TPM w podnoszenie wyników firmy:
- TPM? 8 filarów i ich zastosowanie.
- Efektywne wdrożenie filarów TPM w środowisku obróbczym.
- Wizualizacja w służbie TPMu.
- Standardy w organizacji uczącej się.
4. System ERP a Lean Manufacturing na przykładzie Microsoft Dynamics AX:
- przygotowanie wdrożenia systemu ERP w kontekście technik Lean Manufacturing,
- automatyzacja planowania produkcji sterowanej zapotrzebowaniem,
- szybkie i efektywne gromadzenie oraz analizowanie danych z produkcji.

5. Zastosowanie narzędzi Lean Management w środowisku obróbczym - studium przypadku:
- specyfika produkcji gniazdowej,
- zastosowanie kanban w produkcji,
- wartościowanie stanowisk pracy pod kątem Lean Management.


Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.