ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
4
Programowanie obrabiarek CNC i technologii CAD/CAM w systemie MTS V7 (3)- Wykorzystanie zaawansowanych funkcji systemu MTSV7(3).2010 w programowaniu obrabiarek CNC [8 godz.]
19.10.2010
TCKP w Tarnowie
certyfikat
Plan szkolenia
I. Symulator toczenia i frezowania MTS, V7(3).2010
1. Wprowadzenie do systemu i koncept dydaktyczny symulatorów toczenia i frezowania MTS.
2. Przegląd systemu, tryby pracy, obsługa.
3. Funkcje specjalne: dialog przygotowawczy, programowanie dialogowe, system kontroli jakości
wymiarowaniem, symulacja przestrzenna 3D, zarządzanie bibliotekami narzędzi, badanie chropowatości
powierzchni, analiza torów ruchu narzędzi.
- programowanie NC,
- cykle obróbkowe,
- technika posługiwania się podprogramami,
- programowanie metodą warsztatową geometrycznego ciągu konturowego WOP,
- importowanie rysunków z innych systemów do programowania ciągu konturowego,
- wykorzystanie kluczy programowych do programowania sterowania maszyn CNC (Fanuc, Sinumerik),
- symulacja i optymalizacja programów NC.
II. System TopCam przy toczeniu i frezowaniu, MTS, V7(3).2010.
1. Koncept zasadniczy zastosowania rysunków w plikach systemu CAD do wygenerowania programu CNC.
2. Rysunek CAD umożliwiający generowanie programów NC.
3. Importowanie i eksportowanie rysunków w formacie DXF i innych.
Generowanie programów CAD/CAM (toczenie w dwóch osiach X, Z i frezowanie w trzech osiach X, Y, Z oraz pięciu
osiach).
- cykle obróbkowe. Automatyczne tworzenie planu obróbki i karty technologicznej,
- edytor planu obróbki przy toczeniu i frezowaniu,
- przetwarzanie postprocesorowe programów dla różnych sterowań obrabiarek CNC,
- przygotowanie i realizacja programu na wybranych obrabiarkach,
- symulacja i optymalizacja programów,
- metody transmisji programów na obrabiarki sterowane numerycznie oraz realizacja praktyczna programów na maszynach sterowanych numerycznie.

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.