ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
5
AutoCAD 2010 Advanced [24 godz.]
10-12.10.2010
CAD- Consult Tychy (szkolenie w Krakowie)
dyplom
Plan szkolenia
1. POJĘCIA STANDARDÓW:
- rysunek standardowy i szablonowy,
- definiowanie standardów,
- sprawdzanie zgodności rysunków.
2. DOSTOSOWANIE ŚRODOWISKA:
- ustawienia opcji,
- zmienne systemowe.
3. TWORZENIE BLOKÓW:
- definiowanie bloków,
- edycja bloków,
- usuwanie definicji,
- Design Center,
- palety narzędzi,
- tworzenie i edycja atrybutów,
- wyciągi.
4. BLOKI DYNAMICZNE:
- tworzenie,
- edycja.
5. WSPÓLNE KORZYSTANIE Z DANYCH GRAFICZNYCH:
- odwołania do innych plików,
- dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików,
- edycja odnośników,
- zwiększenie wydajności w pracy z rysunkami.
6. WSPÓŁPRACA Z OBRAZAMI:
- typy i sposoby wykorzystania obrazów,
- edycja obrazów.
7. TWORZENIE WŁASNEGO ŚRODOWISKA:
- menu ikon i paski narzędzi,
- menu rozwijalne,
- edycja menu,
- skrypty poleceń.
8. SLAJDY I SCENARIUSZE:
- pokazy w AC,
- procedury automatyzujące prace.
9. SPOSOBY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW:
- definiowanie linii,
- tworzenie własnych wzorów kreskowych.

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.