ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
6
Podstawy Obr?bki Frezarskiej [12 godz.]
04-05.11.2010
Sandvik w Katowicach
dyplom
Plan szkolenia

- Podstawowe poj?cia i definicje w obr?bce frezarskiej.
- Zasady doboru narz?dzi frezarskich - przegl?d koncepcji CoroMill.
- Metody programowania wej?cia w materia? i ?cie?ki narz?dzia.
- Dob?r parametr?w skrawania (grubo?? wi?ra, posuw, pr?dko?? skrawania, zaanga?owanie freza)
- Narz?dzia pe?now?glikowe (tzw. Solid Carbide)
- Drgania i niestabilno?ci we frezowaniu ? rozwi?zywanie problem?w
- Programy do doboru narz?dzi frezarskich ? CoroGuide i PluraGuide
- Nowo?ci Sandvik Coromant w zakresie narz?dzi frezarskich
- Zwiedzanie fabryki i om?wienie procesu produkcyjnego p?ytek skrawaj?cych

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.