ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
7
Szkolenie na egzaminatora ECDL (CORE/START) [5 godz.]
10.12.2010
KCE w Krakowie,
certyfikat
Plan szkolenia
Szkolenie egzaminatorów ECDL START i CORE.
Wręczenie Certyfikatu egzaminatora ECDL (PL-E4205), który uprawnia do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych CORE/START.

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.