ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
8
Szkolenie podstawowe z programu EdgeCAM Edukacja [16 godz.]
11-12.12.2010
Zero Produkcja Warszawa (szkolenie w Su?kowicach)
certyfikat
Plan szkolenia
Nauka obs?ugi oprogramowania EdgeCAM a w szczeg?lno?ci: obs?uga modu?u modelowania CAD (wczytywanie modelu bry?owego i rysunku p?askiego, okre?lenie p??fabrykatu, zakresu obr?bki), obs?uga modu?u obr?bki tokarskiej i frezarskiej CAM (obs?uga cykli tokarskich i frezarskich, dob?r narz?dzi), uproszczona analiza obrobionej bry?y, generowanie kod?w NC.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.