ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
9
Programowanie automatyczne obr?bki CAM (poziom podstawowy Esprit- Haas) [100 godz.]
20.11.2010- 12.02.2011
CTT w Rzeszowie oraz Politechnika Rzeszowska
dyplom
Plan szkolenia
1. Podstawowe wiadomo?ci na temat programowania obrabiarek CNC.
2. Zapoznanie si? z interfejsem u?ytkownika systemu ESPRIT CAM.
3. Operacje CAD w systemie ESPRIT CAM.
4. Tworzenie struktur, definiowanie p??fabrykatu.
5. Programowanie tokarek w systemie ESPRIT CAM.
6. Programowanie tokarek w systemie ESPRIT CAM.
7. Programowanie frezarek w systemie ESPRIT CAM.
8. Programowanie frezarek w systemie ESPRIT CAM.
9. Programowanie wycinarek drutowych w systemie ESPRIT CAM.
10. Programowanie wycinarek drutowych w systemie ESPRIT CAM.
11. Podstawowe wiadomo?ci na temat tokarkowego uk?adu Haas.
12. Podstawowe wiadomo?ci na temat frezarkowego uk?adu Haas.
13. Ustawianie tokarki Haas.
14. Ustawianie frezarki Haas.
15. Programowanie uk?adu tokarkowego Haas.
16. Programowanie uk?adu frezarkowego Haas.
17. Programowanie parametryczne uk?adu Haas.
18. Programowanie dialogowe uk?adu Haas.
19. Uruchamianie program?w na tokarce Haas.
20. Uruchamianie program?w na frezarce Haas.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.