ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
9
Programowanie automatyczne obróbki CAM (poziom podstawowy Esprit- Haas) [100 godz.]
20.11.2010- 12.02.2011
CTT w Rzeszowie oraz Politechnika Rzeszowska
dyplom
Plan szkolenia
1. Podstawowe wiadomości na temat programowania obrabiarek CNC.
2. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika systemu ESPRIT CAM.
3. Operacje CAD w systemie ESPRIT CAM.
4. Tworzenie struktur, definiowanie półfabrykatu.
5. Programowanie tokarek w systemie ESPRIT CAM.
6. Programowanie tokarek w systemie ESPRIT CAM.
7. Programowanie frezarek w systemie ESPRIT CAM.
8. Programowanie frezarek w systemie ESPRIT CAM.
9. Programowanie wycinarek drutowych w systemie ESPRIT CAM.
10. Programowanie wycinarek drutowych w systemie ESPRIT CAM.
11. Podstawowe wiadomości na temat tokarkowego układu Haas.
12. Podstawowe wiadomości na temat frezarkowego układu Haas.
13. Ustawianie tokarki Haas.
14. Ustawianie frezarki Haas.
15. Programowanie układu tokarkowego Haas.
16. Programowanie układu frezarkowego Haas.
17. Programowanie parametryczne układu Haas.
18. Programowanie dialogowe układu Haas.
19. Uruchamianie programów na tokarce Haas.
20. Uruchamianie programów na frezarce Haas.

Copyright © 2013- 2018 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.