ENGZaloguj

Moje zdjęcie nr 9

Imię i nazwisko: Marcin Pyć 16-08-2022 11:10 (czasu letniego)

Miejsce zamieszkania: Stalowa Wola

E-mail: admin@mpyc.pl

Facebook:

Kod QR do moich danych kontaktowych

V-card (kod QR):

"Człowieka z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z trudnościami potrafi uświadomić sobie własny potencjał"

BLOG TURYSTYCZO- KRAJOZNAWCZY- MARCIN PYĆ

Logo bloga BTK MP

Autor wpisu: Marcin Pyć Data wycieczki: 17.10.2015 [Cofnij]

Tytuł wpisu:

Wycieczka w Beskid Niski na trasie Nowy Żmigród- Mytarz- Bucznik- Brzezowa- Grodzisko- Walik- Desznica

Zrealizowana trasa:
Nowy Żmigród (Rynek /PKS)- Nowy Żmigród (kościół św. św. Piotra i Pawła)- szlak zielony- fragment Drogi św. Wojciecha- Mytarz- Bucznik (518)- Pagórek (519)- Droga św. Wojciecha (fragment nad Mrukową)- zbocze góry Bucznik- Brzezowa (kościół)- bez szlaku- Grodzisko Walik- Przełęcz (457)- szlak zielony rowerowy- (501)- skrzyżowanie szlaków- bez szlaku- Desznica (kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej i cmentarz)
Długość trasy: 13km Przewyższeń (suma podejść): 453m Czas przejścia: 5godz.

OPIS:

Beskid Niski- jest to pasmo górskie gdzie szczyty nie należą tu do najwyższych i przeważnie są zalesione.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa ma 997m.n.p.m. wysokości a po stronie słowackiej- Busov nawet 1002 m n.p.m.
Jest pasmem górskim największym obszarowo z polskich Beskidów. Rozciąga się on od Przełęczy Tylickiej (688) na zachodzie po Przełęcz Łupkowską (657) na wschodzie, po środku osiągając na Przełęczy Dukielskiej najniższą wysokość w całym 1300 km głównym łuku Karpat, liczącą 500 m n.p.m.
W skład Beskidu Niskiego wchodzą: Góry Hańczowskie z Lackową, Góry Grybowskie, pasmo Magurskie (Magura Wątkowska i Magura Małastowska), Beskid Dukielski, Wzgórza Rymanowskie, pasmo Bukowicy i gniazdo Jawornika oraz pasmo graniczne (od przeł. Beskid nad Czeremchą ku Przeł. Łupkowskiej).
Często określany jako ostatnie "dzikie" i niezagospodarowane góry w Polsce, nazywany jest też krainą łagodności, bowiem przemierzając szlaki, drogi i bezdroża tej części Karpat często nie spotkamy tu żadnego innego turysty, więc możemy rozkoszować się wszechobecną ciszą i otaczającą nas przyrodą, szukając w opuszczonych dolinach śladów materialnych po nieistniejących już wioskach i dawnych ich mieszkańcach.
Bogactwo kulturowe Beskidu Niskiego jest w dużej mierze ukształtowane przez mieszkającą tu od stuleci ludność Rusińską, od XIXw. zwanej Łemkami, mimo, że w ramach akcji „Wisła” zostali stąd wysiedleni (później część z nich powróciła na te tereny). Pozostało na terenie Beskidu Niskiego wiele cerkwi.

Bucznik (518)- jest to dwuwierchołkowy grzbiet, właściwy Bucznik znajduje się po wschodniej stronie i liczy 518m i oddalony od niego ok. 600m szczyt zwany Pagórkiem o wys. 519m.
Obydwa wierzchołki są widokowe, przy czym wzniesienie o nazwie Bucznik nieco zarasta i to na nim stoi tzw. triangul, służący dawniej do pomiarów geodezyjnych. Z tych dwóch szczytów widać dość rozległe widoki m.in. na Pogórze Karpackie i Magurę Wątkowską.
Północne stoki masywu są porośnięte lasem, natomiast południowe w większości pokrywają łąki i pastwiska, a nawet pola, które do niedawna sięgały aż po zachodnią kulminację góry.

Grodzisko "Walik" w Brzezowej (VIII- IXw.)- jest to średniowieczne grodzisko znajdujące się nad Brzezową, z czasów powstania Księstwa Piastów.
Mimo erozji i eksploatacji rolniczej zachowały się ponad trzymetrowe wały otaczające dwoma pierścieniami plac centralny (majdan) o wymiarach 150–160 m. Resztki trzeciego wału zaporowego obejmują półkolem przestrzeń od strony południowej.
Powierzchnia grodziska wynosi około 4 ha. W centrum grodziska archeolodzy odkryli ślady chaty (półziemianki) o konstrukcji słupowej. Natrafiono także na fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki (VIII–X w.).
Znaleziono tu ponadto ślady wcześniejsze z okresu wpływów rzymskich z III i IV wieku n.e.
Obniżenie południowej części grodziska nosi nazwę "Koci Zamek", co niektórzy łączą z określeniem "kotczy zamek", znaczającym twierdzę złożoną z wozów (koczów)– wynalazek czeskich husytów.
Z grodziska roztacza się dość ładna panorama (patrz wyżej). Na zachodzie rozległy masyw Trzech Kopców (696 m), Smyczka, dwuwierzchołkowa Góra Zamkowa, w dalszej perspektywie Cieklinka, na północy horyzont zamyka Pogórze Karpackie z wybijającym się stożkiem Liwocza. Bliżej, na pierwszym planie, dwuwierzchołkowy masyw Bucznika, a na prawo od niego, na dalekim horyzoncie dalsza część Pogórza Karpackiego.
Na wschodzie góra Jeleń (501), wokół której wędrujemy na tejże wycieczce, a która zwie się także Modrzewiową Górą, następnie pasmo Łysej Góry z najbardziej wybijająca się jej kulminacją, a dalej na południu masywy Kamienia (714) i Kolanina (706).

Kościół parafialny pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła (1700r.) w Nowym Żmigrodzie- jest to murowany kościół parafialny, który został wzniesiony w stylu gotyckim.
W kościele znajduje się nowy „ołtarz soborowy”– przodem do ludzi, odmalowano wnętrze i odnowiono elewację zewnętrzną. W bocznej kaplicy Matki Bożej Bolesnej, w ołtarzu umieszczono relikwie błogosławionego ks. Władysława Findysza, byłego proboszcza parafii i męczennika czasów komunistycznych.
Przy kościele znajduje się wysoka dzwonnica- brama z 1883r.

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy- od 1790r. była to cerkiew grecko-katolicka pw. św. Dymitra Męczennika.
Jest ona bez określonego stylu, jednonawowa z prezbiterium i kruchtą.
Świątynia jest polichromowana. Nad prezbiterium znajdują się postaci Świętej Trójcy. Na wysokości okien postaci wielkości naturalnej.
Ściany świątyni są pokryte polichromią. Nad prezbiterium znajdują się postacie Trójcy Świętej. W nawie głównej na suficie obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na ołtarzu bocznym można zobaczyć piękną ikonę- Ecce Homo.
W ołtarzu głównym znajdują się fragmenty relikwii św. Katarzyny i św. Wojciecha. Centralne miejsce w ołtarzu zajmuje obraz Pana Jezusa– Męża Boleści.
W kościele znajdują się relikwie świętego Jana Pawła II, błogosławionego ks. Władysława Findysza, błogosławionej Karoliny Kózkówny i świętej Faustyny Kowalskiej od Miłosierdzia.
W cerkwi znajduje się żyrandol przywieziony ze świątyni w Kotani, podobnie jak dzwon.
Na skarpie poniżej cerkwi leży cmentarz wojenny nr. 7 z I Wojny Światowej projektu Duszana Jurkowicza.
Na cmentarzu parafialnym stare łemkowskie nagrobki. W okolicy kilka starych kapliczek.

Tą wycieczkę poprowadził Zygmunt Solarski o pseudonimie "Pigmej", prezes Klubu Pol-Survival PTTK z Rzeszowa, człowiek uczciwy, z zasadami, legandarny przewodnik górski i patriota, który wychował również wiele pokoleń wedrowców. Ma obecnie około 80 lat.
To człowiek instytucja w rzeszowskim oddziale PTTK. Swoją niezwykłą pasją do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, kajakowej) zaraża od kilkudziesięciu lat kolejne pokolenia. Jest przewodnikiem terenowym i beskidzkim II kl. oraz przodownikiem narciarstwa i turystyki kajakowej.
Organizuje także co roku Drogę Krzyżową na Tarnicę i Mistykę Gór (spotkanie dla miłośników gór i surviwalu) w Jarosławiu.
Pigmej dużą wagę przykłada do pracy z młodzieżą ucząc młodych ludzi jak żyć ze sobą, innymi i przyrodą w duchu wartości chrześcijańskich.
Mówił (cyt.): "Podziwiając piękno krajobrazu nie mogę nie widzieć Siły, która to stworzyła. Ateiści nazywają ją Siłą Przyrody, wierzący- Bogiem.
"Jestem szczęśliwy, że mam wiarę, że bardzo dużo z niej czerpię. Przed każdą imprezą się modlę: „Panie Boże, ile możesz dopuścić, to dopuść na mnie, a broń ludzi, których mam w opiece”. A mówiąc o patriotyzmie, odwołuje się do hasła Bóg– Honor– Ojczyzna. To hasło harcerskie, jeszcze przedwojenne- Jestem mu wierny i nie jestem w stanie go się wyzbyć".
"Nie robię tego dla odznaczeń, ale z serca. To miło, że ktoś zauważa człowieka, ale bezcenne dla mnie są uśmiechy tych wszystkich dzieciaków, które jadą po raz pierwszy na wycieczkę, czy to na spływ. To największa nagroda dla mnie. Wyrwane często spod bloków, z trudnych środowisk, dostają tu szansę poznania innego życia. Wielu takich "gagatków" dziś wyrosło na wspaniałych ludzi. Niektórzy przyprowadzają już swoje pociechy do wujka "Pigmeja".

Autor zdjęć: Marcin Pyć

Zdjęcie małe Nowy Żmigród (rynek)
Zdjęcie małe Nowy Żmigród (rynek)
Zdjęcie małe Nowy Żmigród (rynek)
Zdjęcie małe Nowy Żmigród (rynek)
Zdjęcie małe Dzownnica kościoła
Zdjęcie małe Widok z bramy dzwonnicy
Zdjęcie małe Kamień poświęcony Janowi Pawłowi II
Zdjęcie małe Ołtarz główny
Zdjęcie małe Kaplica Matki Boskiej Bolesnej
Zdjęcie małe Kaplica boczna
Zdjęcie małe Ołtarz główny
Zdjęcie małe Polichromie i organy
Zdjęcie małe Polichromie w kościele św. św. Piotra i Pawła
Zdjęcie małe Polichromie w kościele św. św. Piotra i Pawła
Zdjęcie małe Kościół św. św. Piotra i Pawła
Zdjęcie małe św. św. Piotra i Pawła

Zdjęć:158 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]