ENGZaloguj

Moje zdjęcie nr 10

Imię i nazwisko: Marcin Pyć 16-08-2022 12:20 (czasu letniego)

Miejsce zamieszkania: Stalowa Wola

E-mail: admin@mpyc.pl

Facebook:

Kod QR do moich danych kontaktowych

V-card (kod QR):

"Człowieka z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z trudnościami potrafi uświadomić sobie własny potencjał"

BLOG TURYSTYCZO- KRAJOZNAWCZY- MARCIN PYĆ

Logo bloga BTK MP

Autor wpisu: Marcin Pyć Data wycieczki: 1.05.2016 [Cofnij]

Tytuł wpisu:

Wycieczka w Beskid Wyspowy na trasie Dobra (PKP)- Łopień- Przłęcz Rydza Śmigłego- Mogielica- Cyrla- Jurków

Zrealizowana trasa:
Dobra (PKP)- Polana Myconiówka- Polana Jaworze- Łopień/Złotopień (951)- Przełęcz Marszałka Rydza Śmigłego (696)- Polana Wyśnikówka- Zbójnicki Stół- Mogielica/Kopa/Zapowiednica (1170)- polana Cyrla- szlak niebieski- Jurków
Długość trasy: 15,4km Przewyższeń (suma podejść): 970m Czas przejścia: 6godz. 30min.

OPIS:
Beskid Wyspowy- nazwa tego pasma gorskiego pochodzi od tego, że występują tutaj odosobnione, pojedyncze szczyty przypominające wyspy.

Łopień- jest stosunkowo płaski, rozległy i ma trzy wierzchołki: Łopień Wschodni (805 m), Łopień Środkowy (855 m) i najwyższy– Łopień zwany też Złotopieniem (951). Łopień jest niemal całkowicie zalesiony.
Na Łopieniu, który niegdyś tętnił życiem pasterskim, znajdują się liczne i malownicze polany. Największe z nich to podszczytowa Polana Jaworze oraz Myconiówka oraz mniejsze Cechówka i Zawadówka z których roztaczają się panoramy widokowe.
W zwiazku z tym, że polany te znajdują się na płaskim grzbiecie, widoki z nich są częściowo ograniczone przez las. Najlepszy widok roztacza się z największej polany Jaworze i z niewielkiej polanki Widny Zrąbek po jej południowej stronie (nad Jurkowem). Na zachodnich zboczach jest polana Parkijówka, na której ukrywali się Żydzi podczas II wojny światowej. Na stokach Łopienia Środkowego jest niewielka polana Ogrody, w dolnej części stoków Łopienia istnieją też inne, nieznane turystom polany, np. Gładkie Łaziska. Nieopodal znajduje się źródełko „Głodna Woda”.
W jego masywie występują typowe dla Beskidów osuwiska, a także niewielkie wychodnie. Duże osuwisko, zwane Czartoryskiem znajduje się na północno-zachodnim stoku, na wysokości około 770 m n.p.m., tuż powyżej szlaku rowerowego. Inne duże osuwisko z gołoborzem znajduje się na stokach południowo-wschodnich, powyżej potoku Chyszówka. Niewielka wychodnia znajduje się na punkcie widokowym Widny Zrąbek na niewielkim wyrębie po zachodniej stronie polany Jaworze (nad Jurkowem). Jest też kilka innych zgrupowań wychodni: „Na Ostrysie”, „Na Wiśni”, „Wietrzne Skały”, „Zbójeckie Skały”.
W środkowej części Łopienia na grzbiecie znajduje się podmokłe torfowisko, tzw. „Bagna Łopieńskie”. W miejscu zwanym Jeziorkami podobno topiono w dawnych czasach samobójców, złoczyńców, a może nawet i samych zbójników, takich osób bowiem nie można było grzebać na poświęconym cmentarzu. O tym miejscu krążą podania o utopkach, dziwożonach, wiedźmach, które wabiły na mokradła piechurów, którzy już nigdy stamtąd nie wrócili.
Atrakcją Łopienia są liczne jaskinie, które należą do największych w Beskidzie Wyspowym.
Z Łopieniem związane są liczne legendy i ludowe opowieści, które wyjaśniają jego pochodzenie. Według jednej z nich wielkolud Łopień był małżonkiem Mogielicy. Inna legenda tłumaczy dawną nazwę góry– Złotopień, którą wiąże się ze zbójnikami i z ukrytymi przez nich złotymi dukatami lub też z postacią „nibydziada”, który w dawnych czasach zbierał tutaj kamienie i w magiczny sposób wytapiał z nich złoto.
Starzy górale powiadali, że jeszcze do niedawna podczas wypasu owiec, kóz czy krów, gdy któreś ze zwierząt uderzyło mocniej kopytem w ziemię i kamienie odkrywały się gródki złota.

Mogielica (1170)- jest to najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Rozległy masyw Mogielicy jest zalesiony. Są to głównie lasy świerkowo-jodłowe i buczyna karpacka, wierzchołkowe partie zaś porasta skarlały las świerkowy.
Ten las świerkowy to jedyny w całym Beskidzie Wyspowym fragment regla górnego.
Z punktów widokowych, na szczycie i na polanach, rozpościerają się szerokie widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce i Tatry.
Na północnej grani jest ambona skalna zwana Zbójnickim Stołem.
Niegdyś wywożono tu ciała obwiesiów, samobójców, topielców i wszystkich tych, którzy zeszli z tego świata w nienormalny sposób.
Inne przekazy ludowe mówią, że Mogielica była niegdyś żoną wielkoluda Łopienia, a pod jej szczytem znajduje się potężny głaz, na którym zbójcy rachowali swe pieniądze. Zbójeckie skarby po dziś dzień leżą ponoć schowane w podziemnych pieczarach w rejonie Marszałkowej Studni i na polanie Skalne pod Jasieniem.
Miejscowi gazdowie nazywają również szczyt Zapowiednicą, co jest związane z faktem, że bezpośrednio przed burzami i gradobiciami nad jej wierzchołkiem zbierają się ciemne chmury, zwiastujące rychłe wyładowania atmosferyczne.
Mieszkańcy Słopnic określenie „Zapowiednica” odnoszą z kolei do długiego grzbietu, ciągnącego się w stronę Cichonia.
Na Mogielicy znajduje się wieża widokowa.

Polana Wyśnikówka- znajduje się na północnym grzbiecie Mogielicy i jest bardzo widokową polaną stanowiąca charakterystyczny, rozpoznawalny z daleka element sylwetki Mogielicy.
Z polany widoczne są częściowo Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, Babia Góra, Polica, Pasmo Łososińskie i na wschodzie Beskid Niski.

Polana Cyrla- znajduje się na północno-zachodnim jej grzbiecie opadającym do Jurkowa, na wysokości ok. 740-860 m n.p.m., na której do dzisiaj nadal prowadzi się koszarowy wypas owiec.
Nazwa polany pochodzi od metdoy otrzymywania terenów pod polanę i wypas owiec przez wypalanie w specjalny sposób zwany cyrhleniem.
Widać z niej Krzystonów, Jasień, Kobylicę, Luboń Wielki, Ćwilin, Śnieżnicę, Ogorzałą, Szczebel i pasmo Łososińskie.

Autor zdjęć: Marcin Pyć

Zdjęcie małe Widok na Beskid Wyspowy
Zdjęcie małe Widok na Beskid Wyspowy
Zdjęcie małe Widok na Beskid Wyspowy
Zdjęcie małe Widok na Beskid Wyspowy
Zdjęcie małe Dobra- poczatek szlaku
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień
Zdjęcie małe Szlak na Łopień

Zdjęć:220 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]